Antal hårslingor

Utan att ha träffat dig personligen är det i princip omöjligt för mig att avgöra exakt hur mycket hår du behöver. Generellt gäller dock nedan riktlinjer.

Den vanligaste förlängningen är på ca 125-150 slingor - det är mycket ovanligt att man sätter i så pass mycket som 175-200 slingor. Nedan rekommendationer gäller också för hårslingor som väger ca 0,8-1,1 gram per styck.

 

Keratinvax

Förtjockning                                                                                               30-100 slingor

Förlängning tunt skandinaviskt hår                                                                   100 slingor

Normal fylligare förlängning                                                                            120-130 slingor

Tjockare förlängning                                                                                       150 slingor

Förlängning av mycket tjockt och mycket kort hår                                      170-200 slingor