En mycket vanlig och återkommande fråga är hur lång tid det tar att göra en förlängning. Detta varierar från person till person eftersom det t ex är tekniskt svårare att sätta en hårförlängning på någon med mycket kort hår jämfört med någon som har lite längre hår. Det tar också olika lång tid beroende på vilken metod man har valt och hur snabb stylisten är.

 

En generell riktlinje är dock ca 45 min för 25 slingor med keratinextensions plus ytterligare 20-30 min för inklippningen.

 

Så för 100 slingor kan man räkna med en tidsåtgång på ca 3 timmar. Det tar lite längre tid att göra en förlängning med platta fästen jämfört med runda, men å andra sidan sitter förlängningen mycket säkrare, känns bekvämare, syns mindre och sliter mycket litet på håret.

 

För en tejpförlängning kan man räkna med ca 1 timme för en förtjockning - inklusive inklippningen och 2-2,5 timmar för en normal-extra fyllig förlängning.

 

För oss är inte det viktiga att det ska gå snabbt, även om vi är snabba i jämförelse med dem som sällan gör hårförlängningar. Det viktiga är att varje extension fästs korrekt och säkert samt att du som kund är nöjd när du går härifrån.